Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Article a la Revista Fòrum

Article a la Revista Fòrum

La Revista Fòrum és una publicació de referència en el món educatiu que s’edita a Barcelona de la mà de l’Editorial Graó. Els responsables d’aquesta revista varen contactar amb l’escola per a convidar-nos a escriure un article que seria una de les peces destacades en el monogràfic sobre inclusió escolar que s’editaria a finals del mes de gener. La proposta era escriure un article on expliquèssim l’experiència de tenir un SIEI a l’etapa de Secundària i com això influïa a tot el centre educatiu.

Molt animades amb la petició de la revista, la responsable del SIEI de Secundària i la direcció de l’escola vàrem escriure un article que ha sortit publicat al número 63 de Fòrum “Revista d’Organització i Gestió Educativa” sota el títol de “FEDAC Salt: una SIEI a Secundària”. En el nostre text destaquem la necessitat d’incloure tots els alumnes del centre en les diferents propostes, destaquem la bona feina del nostre SIEI i sobretot donem a conèixer la tasca de normalització i d’inclusió que també s’està fent a nivell de docents i de famílies. Hem rebut comentaris molt positius sobre l’article i ens sembla molt important per poder posar en valor la tasa que s’està fent des de l’escola.

Us deixem el text de l’article i us en recomanem una lectura per conèixer què fem a FEDAC Salt a Secundària respecte la inclusió de l’alumnat.

FEDAC Salt: una SIEI a Secundària

L’escola i el seu context

Salt és un poble de la comarca del Gironès que ha experimentat molts canvis socials i
econòmics al llarg del temps. Ha acollit vàries onades d’immigració que amb diferents
nacionalitats, ètnies, religions, maneres de fer i de veure el món han vingut a
configurar una població molt dinàmica i peculiar.
El perfil general de la població de Salt correspon a famílies vulnerables que disposen de
pocs recursos i amb un nivell d’estudis molt baix. Segons el padró municipal, un 32%
de la població té un nivell baix d’estudis o són analfabets.
Dins d’aquest context és ben evident que a les escoles i instituts de Salt els calen
recursos per poder atendre de manera efectiva el seu alumnat. Poder disposar d’una
aula SIEI permet oferir un servei de molta més qualitat a tot l’alumnat de l’escola i
treballar per l’equitat, que és una de les bases de la nostra filosofia educativa.

Definim FEDAC Salt com una escola-institut familiar i oberta a l’entorn que posa la
persona (alumnes, famílies i educadors) al centre del seu projecte. Creiem fermament
que tothom pot liderar el canvi del seu entorn i és en aquest aspecte que l’aula SIEI i
l’empoderament de tots els alumnes es fa especialment interessant.
Una aula SIEI és un recurs educatiu que té per objectiu promoure la inclusió i garantir
que tots els estudiants tinguin l’oportunitat de rebre una educació de qualitat,
independentment de les seves diferències o necessitats individuals. Les sigles SIEI
signifiquen “Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva” i aquest tipus de suport va
adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt
significatives que requereixen mesures i suports intensius per poder relacionar-se,
participar i aprendre.

El paper de la SIEI en l’ecosistema del centre


Un dels aspectes més destacats i alhora el repte de les aules SIEI és que es prioritza
que els alumnes passin el màxim d’hores possibles dins del seu grup classe natural (els nois i noies de la seva edat) i que siguin les educadores de la SIEI qui estiguin a l’aula
fent les mesures de suport que siguin necessàries o oferint a les docents l’orientació
necessària per a poder atendre adequadament els alumnes dins de l’aula ordinària.

A la nostra escola, l’aula SIEI és relativament recent perquè només fa 4 cursos que
se’ns va adjudicar. És un recurs dirigit originàriament als alumnes de Secundària, però
que també utilitzem –sempre que ens és possible- per a Infantil i Primària.
La dotació de personal del nostre SIEI (format per psicòlogues/psicopedagogues i
educadores) és de dues jornades i mitja. Es podria atendre un número màxim de 10
alumnes; actualment ja tenim 8 places adjudicades.


La gran preocupació quan vàrem obtenir aquest recurs va ser si ens reconeixerien com
a SIEI els alumnes que ja teníem amb característiques especials i que podrien ser
usuaris d’aquest servei. Ens trobàvem amb alumnat que ja estava rebent una atenció
diferenciada dins de l’aula que requeria molt d’esforç i molts recursos. Ens preocupava
que si els informes de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu
no arribaven amb celeritat i se’ns adjudicaven alumnes SIEI de fora del centre,
acabaríem tenint més de deu usuaris i es faria encara més complicat poder atendre’ls a
tots bé. La psicopedagoga de l’escola va fer una tasca molt important de coordinació
amb l’EAP assignada al centre i es varen poder regularitzar els alumnes amb
característiques SIEI que ja ateniem al centre.

El gran repte de l’aula SIEI és trobar el fràgil equilibri que hi ha entre l’atenció a l’aula
especialitzada i l’atenció a l’aula ordinària. En aquest aspecte, cal que el claustre
estigui orientat cap a la inclusió de tots els alumnes i que treballin activament per
adaptar a les propostes que es fan a l’aula a les necessitats de tothom. A banda de la
involucració del claustre, al SIEI també treballen colze a colze amb totes les famílies de
l’alumnat implicat ja que és determinant pel bon funcionament de les intervencions.
El treball de l’equip psicopedagògic de l’escola ha estat crucial: s’han coordinat amb
totes les docents dels alumnes i els han donat orientacions per poder adaptar les
tasques, han preparat materials perquè els alumnes puguin fer les seves tasques de les
propostes d’aula, treballen dins els SIEI propostes específiques per tal de potenciar
l’aprenentatge i el desenvolupament de cada alumne tenint en compte les seves
necessitats, estan fent el seguiment de totes les propostes i sobretot han donat a
conèixer aquest recurs i la seva importància a la resta d’educadors.

A tall de reflexió final

L’experiència de tenir una aula SIEI és molt enriquidora per a tots els membres de la
comunitat educativa
. Per als estudiants, ofereix la oportunitat de participar en un
entorn educatiu inclusiu, on tots som conscients de la nostra realitat, on la diversitat és
acollida com a normalitat i on tothom és acceptat. A més, permet rebre el suport
necessari
per anar assolint els objectius acadèmics i així anar avançant en els
aprenentatges. D’altra banda, en els docents es potencia una col·laboració estreta i generosa, amb una mirada més oberta i empàtica, que ens condueix a un major benestar, i a la professionalització docent.
El nostre alumnat, tant formi part o no de la SIEI, forma part d’una societat plural.
Esdevindran ciutadans amb capacitat de decidir i progressar, cal que s’adonin que la
diversitat ens enriqueix, que la convivència ens beneficia i que compartir espais ens
ajuda a avançar a tots creant una societat justa, solidària i rica.
Som conscients que l’aula SIEI és assegurar per a tot l’alumnat un entorn educatiu i
també un futur més equitatiu i enriquidor. El gran dubte que se’ns planteja és fins
quan l’equip docent podrà continuar desenvolupant la seva tasca amb uns recursos tan
minsos.

Natàlia Coderch ncoderch@bbancells

Teta Juncà tjunca@fedac.cat


CreaEscola Quality Certificate for Education Website