Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

Durant els primers anys d’escolarització, tenen lloc grans descobriments en la vida de l’infant. A FEDAC Salt acollim els alumnes en un entorn proper i familiar, i estimulem en els infants el desig de preguntar-se i voler saber.

En aquesta etapa, donem molta importància al vincle emocional i els hàbits. L’objectiu és aconseguir el bon desenvolupament cognitiu i emocional de cada infant i desvetllar totes les seves potencialitats. Per això, utilitzem metodologies d’enfocament globalitzat que afavoreixen un aprenentatge cooperatiu, lúdic i significatiu, amb recursos vivencials i pràctics. Es tracta, en definitiva, de respondre a les necessitats i inquietuds dels nens i nenes perquè siguin infants curiosos, lliures i crítics, tot mantenint una mirada de respecte i empatia.

Projectes de l’etapa

Espais d’aprenentatge internivells

Creem espais i ambients d’aprenentatge pensats i estructurats per facilitar que els infants puguin construir el seu propi aprenentatge a partir de la interacció amb l’espai, els materials i els companys/es. Mitjançant l’autoavaluació dels alumnes, iniciem el camí cap a l’autonomia i el pensament crític. Fem grups d’alumnes més reduïts per atendre’ls millor.

Projectes d’aprenentatge internivells

Partint dels coneixements previs i les inquietuds dels infants, cada grup construeix els seus coneixements al voltant d’un tema relacionat amb el seu entorn més immediat o el seu interès (els pirates, el circ, el mercat, els animals...). Al mateix temps, els nens i nenes adquireixen noves habilitats, com la formulació de preguntes, la curiositat per saber o la recerca d’informació. El treball amb companys d’altres grups d’edat ens farà més responsables del nostre aprenentatge i ens ajudarà a millorar cada dia.

Matemàtiques vivencials

Mitjançant el joc i la manipulació directa de diferents materials, els nens i les nenes aprenen les qualitats del món que els envolta i adquireixen habilitats, com són quantificar, comparar, relacionar, repartir, classificar… Treballem les matemàtiques seguint la metodologia d’EntusiasMAT.

TÀCtil

En un món cada cop més tecnològic, considerem la necessitat d’alfabetitzar digitalment els infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar la informació. A les aules d’educació infantil utilitzem Bee-Bots amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en la robòtica i el llenguatge computacional, així com pantalles tàctils i tauletes per apropar-los al món digital.

Emocions

Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb altres persones i amb un mateix; faciliten la resolució positiva de conflictes, contribueixen a la salut física i mental, ajuden a l’aprenentatge, l'autoestima, l'autocontrol...

En aquest projecte utilitzem metodologies vivencials i participatives que potencien l’experiència personal de l’infant, del seu entorn i les seves necessitats. Ajudem els infants a reconèixer els seus sentiments i emocions per poder gestionar-los. Cal que els alumnes es descobreixin a si mateixos per poder valorar i estimar els altres.

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Salt oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, les activitats complementàries són:

  • LideratgeS (LeaderInMe - LEM)
  • TUtopia / Emmaús (interioritat)
  • Experimentació
  • artTIC (robòtica, llenguatge de programació i creativitat)
  • Oratòria

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website