Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Educació infantil

Educació infantil (I3, I4 i I5)

Durant els primers anys d’escolarització, tenen lloc grans descobriments en la vida de l’infant. A FEDAC Salt acollim els alumnes en un entorn proper i familiar, i estimulem en els infants el desig de preguntar-se i voler saber.

En aquesta etapa, donem molta importància al vincle emocional i els hàbits. L’objectiu és aconseguir el bon desenvolupament cognitiu i emocional de cada infant i desvetllar totes les seves potencialitats. Per això, utilitzem metodologies d’enfocament globalitzat que afavoreixen un aprenentatge cooperatiu, lúdic i significatiu, amb recursos vivencials i pràctics.

Es tracta, en definitiva, de respondre a les necessitats i inquietuds dels nens i nenes perquè siguin infants curiosos, lliures i crítics, tot mantenint una mirada de respecte i empatia.

Projectes de l’etapa

Espais d’aprenentatge internivells

Creem espais i ambients d’aprenentatge pensats i estructurats per facilitar que els infants puguin construir el seu propi aprenentatge a partir de la interacció amb l’espai, els materials i els companys/es. Les propostes que fem als alumnes són "Joc simbòlic", "Expressió i creativitat", "Jocs lingüístics" i "Jocs matemàtics" i tots aquests espais els ofereixen activitats engrescadores que busquen fer els nens i les nenes protagonistes i conscients dels seus talents i preferències.

Mitjançant l’autoavaluació dels alumnes, iniciem el camí cap a l’autonomia, la responsabilitat i el pensament crític.

Fem grups d’alumnes reduïts i d'edats barrejades perquè aprenguin col·laborativament amb els companys, posin els seus talents i capacitats a disposició dels altres i perquè puguin gaudir al màxim de cada proposta.

 

Projectes d’aprenentatge internivells

Partint dels coneixements previs i les inquietuds dels infants, cada grup construeix els seus coneixements al voltant d’un tema relacionat amb el seu entorn més immediat o el seu interès (els pirates, el circ, el mercat, els animals...). Al mateix temps, els nens i nenes adquireixen noves habilitats, com la formulació de preguntes, la curiositat per saber o la recerca d’informació. El treball amb companys d’altres grups d’edat ens farà més responsables del nostre aprenentatge i ens ajudarà a millorar cada dia.

Matemàtiques vivencials

Mitjançant el joc i la manipulació directa de diferents materials, els nens i les nenes aprenen les qualitats del món que els envolta i adquireixen habilitats, com són quantificar, comparar, relacionar, repartir, classificar… Treballem les matemàtiques seguint la metodologia d’EntusiasMAT i vetllem perquè els alumnes puguin extrapolar els aprenentatges fets a classe i els puguin aplicar en el seu entorn diari. 

TÀCtil

Ens movem en un món cada cop més tecnològic on els alumnes ja són nadius digitals i usuaris de molts dispositius electrònics. A l'escola FEDAC Salt creiem que és imprescindible alfabetitzar digitalment els infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar la informació.

A les aules d’Educació Infantil utilitzem Bee-Bots amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en la robòtica i el llenguatge computacional, així com pantalles tàctils i tauletes per apropar-los a un ús crític de la tecnologia. 

Emocions

Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb altres persones i amb un mateix; faciliten la resolució positiva de conflictes, contribueixen a la salut física i mental, ajuden a l’aprenentatge, l'autoestima, l'autocontrol...

En aquest projecte utilitzem metodologies vivencials i participatives que potencien l’experiència personal de l’infant, del seu entorn i les seves necessitats. Ajudem els infants a reconèixer els seus sentiments i emocions per poder gestionar-los. Cal que els alumnes es descobreixin a si mateixos per poder valorar i estimar els altres.

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Salt oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, les activitats complementàries són:

  • LideratgeS (LeaderInMe - LEM)
  • TUtopia / Emmaús (interioritat)
  • Experimentació
  • artTIC (robòtica, llenguatge de programació i creativitat)
  • Oratòria

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website