Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

El Casal d’Estiu, formació durant les vacances

El Casal d’Estiu, formació durant les vacances

L’arribada de l’estiu continua essent una oportunitat d’aprenentatge i de desenvolupament dels nostres alumnes. Ens obre les portes a una gran varietat d’activitats lúdiques, creatives i esportives que durant el curs escolar difícilment podem oferir. Aquesta gran varietat d’opcions es materialitza en el casal d’estiu; la proposta de la nostra escola per aconseguir que els nens i nenes passin un estiu ben divertit i ple de descobertes i aprenentatges lúdics.

Amb el casal i la nostra proposta d’estiu contribuïm al creixement integral dels nostres alumnes també a durant les vacances.

L’eix central del casal d’enguany és l’ecologia: “Salvem el nostre món!” i al voltant d’aquest tema farem moltes activitats creatives, esportives, d’experimentació, de lideratge… per anar treballant la consciència ecològica dels nens i nenes i així col·laborar a fer el món una mica millor.

El casal d’estiu brinda als alumnes l’oportunitat de continuar aprenent en un ambient diferent a l’aula tradicional. Mitjançant activitats recreatives, tallers temàtics, jocs cooperatius, petites estones de reflexió, descoberta dels companys i sortides a l’entorn proper, els alumnes adquireixen coneixements i habilitats de manera lúdica i divertida. Amb propostes divertides i adaptades a cada grup d’edat, el nostre equip de monitors estimula la curiositat, creativitat i pensament crític dels participants ampliant el seu bagatge cultural i fomentant l’interès pel món que ens envolta i pel nostre poble.

El nostre casal -que oferim durant els dos mesos d’estiu, juliol i agost- és obert al poble i hi poden assistir nens i nenes de Salt. De fet, un 47% dels participants a la nostra proposta no són alumnes de la nostra escola. Això també ens ajuda a oferir una proposta oberta i diferenciadora que permet als nostres alumnes conèixer altres nens i nenes de Salt i aprendre a col·laborar plegats.

El casal d’estiu afavoreix la interacció entre els alumnes de diferents orígens, escoles edats i cursos. Aquesta convivència amb nens i nenes que no coneixement ens ajuda a desenvolupar habilitats socials com la comunicació, la cooperació, la tolerància i l’empatia. Mitjançant activitats en equip i jocs col·lectius, els alumnes aprenen a treballar junts, a respectar les opinions dels altres i a resoldre conflictes de manera constructiva. Això contribueix a la seva formació com a ciutadans responsables i compromesos i ens apropa a la nostra missió com a escola, que és transformar el món.

Amb aproximadament 80 participants per setmana i una llarga història, el nostre casal és una proposta molt consolidada al nostre entorn. I és també una oportunitat de creixement per a exalumnes que estan interessats en el món de l’esplai. Tres quartes parts del nostre monitoratge són exalumnes que tornen a l’escola per ajudar-nos a oferir un estiu ben divertit als nens i nenes i també som casal formatiu ja que acollim a monitors en pràctiques que estan acabant la seva formació dins del món del lleure.

El casal d’estiu és una oportunitat única per als nostres alumnes i per a la millora de l’entorn.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website