Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Els auxiliars de conversa: una peça clau per l’aprenentatge de la llengua anglesa

Els auxiliars de conversa: una peça clau per l’aprenentatge de la llengua anglesa

Els auxiliars de conversa a FEDAC Salt són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa, el coneixement d’una altra cultura i altres formes d’entendre el món. 

Un dels propòsits de la nostra escola és que els nostres alumnes siguin bons comunicadors. L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera és un dels pilars fonamentals del projecte #idiomes+.

Des de fa uns anys, comptem amb la col·laboració dels auxiliars de conversa. La seva tasca educativa dona suport lingüístic a les activitats programades, amb la finalitat comuna de desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal. 

Les llengües s’aprenen utilitzant-les. Per aquest motiu en Brian i la Bonny ens ofereixen una experiència enriquidora que apropa l’anglès a les interaccions quotidianes entre totes les persones de l’escola: alumnes, docents i personal d’administració i serveis. 

D’una banda, tots els cursos de l’escola disposen d’una hora setmanal de treball en grups reduïts amb en Brian on ajuda als alumnes a desplegar la competència comunicativa oral de la llengua anglesa a través de jocs, storytellings, cançons, etc. 

D’altra banda, la Bonny dirigeix la coescolar “Play with Bonny” on es fan propostes lúdiques en grups reduïts per gaudir i aprendre la llengua anglesa. 

En definitiva, la col·laboració dels auxiliars de conversa en l’aprenentatge de la llengua anglesa és un dels projectes d’escola que oferim per potenciar i vivenciar la nostra llengua estrangera: l’anglès.