Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Els espais d’aprenentatge a l’Educació Infantil

Els espais d’aprenentatge a l’Educació Infantil

A l’etapa d’Educació Infantil, el joc és la base del desenvolupament. No el concebem com a un conjunt d’accions simples que fan els infants per passar-s’ho bé, sinó que l’entenem com a una activitat imprescindible amb una incidència crucial en el desenvolupament motriu i cognitiu dels infants. 

A través del joc, es donen aprenentatges que no hi ha altra manera d’assolir. Així, doncs, a FEDAC Salt creiem que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement a l’etapa d’Educació Infantil i apostem per oferir als nostres alumnes el treball per espais d’aprenentatge

Els espais d’aprenentatge ofereixen, com la mateixa paraula indica, un espai ambientat a consciència per l’educadora per oferir als infants diverses experiències que condueixin a l’aprenentatge

Com a mestres, guies i xerpes, posem a l’abast dels nens i nenes materials, objectes i propostes que capten la seva atenció perquè interactuïn amb aquests i amb els seus companys i companyes, amb el seu grup d’iguals. Així, estimulem la relació i la comunicació, l’ús de la llengua, l’observació, la creativitat, la gestió de les emocions… 

Aquestes propostes lúdiques escollides lliurement pels alumnes, tenen un objectiu didàctic al darrere. Tot està col·locat estratègicament per un motiu justificat, res està deixat a l’atzar. 

A més a més, les activitats que es presenten en els espais tenen diferents nivells i cada alumnes és lliure d’escollir amb quin nivell se sent més còmode, permetent-nos així assolir un dels nostres principals reptes: personalitzar i individualitzar l’aprenentatge

Es tracta d’una metodologia activa que afavoreix l’autonomia i la creativitat dels nens i nenes, ja que és cadascun d’ells qui escull la proposta que vol fer i a quin nivell de dificultat es vol enfrontar. Aquesta dinàmica fa que els alumnes siguin els responsables del material que se’ls ofereix i l’hàbit de recollir i ordenar el material és tant o més important com l’ús que li donen durant l’activitat.

Actualment disposem de quatre espais diferents d’aprenentatge: l’espai de llengua, el de creativitat, els d’experimentació i el de joc simbòlic. Cada espai estimula i desenvolupa el creixement global de l’alumne, potenciant diferents talents en un ambient màgic per a descobrir i relacionar-se.