Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

L’ hora pedagògica a Fedac Salt

L’ hora pedagògica a Fedac Salt

A Fedac Salt els dimecres a la tarda tots els docents del centre ens reunim per parlar i debatre sobre temes que ens ajuden a créixer com a professionals i com a escola. A aquest moment l’anomenem “L’hora pedagògica” i és un dels eixos principals de la nostra acció educativa i professional.

L’hora pedagògica de l’escola és una estona de trobada dels educadors i educadores del centre. Planificada per l’equip de facilitadores de l’escola, sorgeix de la necessitat de poder tenir moments per construir plegats el futur de l’escola. Es parla d’objectius, projectes, reptes… compartim dubtes i mirades diferents que ens permeten prendre decisions més plurals i més consensuades. Compartim converses pedagògiques de qualitat amb els docents de l’escola per enriquir-nos mútuament i fer equip.  

El tret diferencial d’aquestes trobades pedagògiques és que sempre tenim un fi en ment que defineix el que es treballarà en la sessió; d’aquesta manera podem anar formant-nos, compartint punts de vista per a construïr i perfilar plegats el nostre projecte d’escola. Al llarg de la trobada disposem de moments de reflexió personal per prendre consciència dels nostres dubtes i dificultats, compartir-los amb les companyes d’etapa o amb tot l’equip i decidir amb l’equip l’estratègia per a superar-les.

Aquesta estona que compartim ens ajuda a créixer com a professionals, ja que podem intercanviar experiències que podem posar en pràctica en la nostra tasca docent. També ens permet poder tenir un feedback entre els mestres i professors per fer una mirada més global del què passa a l’escola i posar el focus d’atenció en allò que volem millorar. 

Aquest curs l’equip de facilitadores ens han proposat moltes dinàmiques per a compartir significats, i hem posat el focus d’atenció en la personalització de l’aprenentatge. El nostre objectiu final és acompanyar els alumnes de manera més propera, personalitzada i integrada. Per aixó ens hem format en aquesta metodologia i hem dissenyat com l’aplicarem a l’escola.

En definitiva, l’hora pedagògica és una estona per compartir, créixer i continuar treballant per la millora i l’evolució de l’escola amb la implicació de tots l’equip docent.