Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

La importància dels hàbits i les rutines a l’Educació Infantil

La importància dels hàbits i les rutines a l’Educació Infantil

Un dels pilars de l’etapa d’Educació Infantil és l’adquisició d’hàbits per part dels infants. Aquesta és una tasca compartida entre família i escola i només amb la implicació d’ambdues parts s’aconsegueix l’èxit.


Podríem definir els hàbits com a pautes de comportament, costums i actituds que ens ajuden a estructurar-nos i a orientar-nos per formar-nos millor. Són indispensables per la millora de l’autonomia, la convivència positiva amb els altres i per l’adquisició de nous aprenentatges. A més a més, són un aprenentatge de valor per a tota la vida. Els hàbits no són innats sinó que s’adquireixen progressivament a través de l’experiència i l’aprenentatge.

A FEDAC Salt, des que els infants comencen l’escola a I3, donem molta importància a l’adquisició de diferents hàbitssocials, d’autonomia, d’higiene personal, de treball, d’ordre…- Pensem que ajuden als infants a ser cada vegada més autònoms i a tenir una millor competència interpersonal per relacionar-se amb els altres.

És important i molt gratificant observar els petits però continus avenços que va fent cada nen i nena i donar el reforç positiu que els infants es mereixen per aquests petits grans assoliments. D’aquesta manera els ajudem a fer créixer la seva autoestima alhora que augmenta també la motivació per seguir avançant en l’autonomia.

“La rutina diària és per als nens el que les parets són per una casa, els dona fronteres i dimensió a la vida. La rutina els dona la sensació de seguretat. La rutina establerta dona un sentit d’ordre del qual neix la llibertat”
R. Driekurs (2003)

Una forma d’adquirir aquests hàbits és a través de les rutines, que són actes que es repeteixen dia rere dia amb un ordre i un temps aproximat. Les rutines els fan sentir segurs i tranquils, fet que facilita que després es sentin predisposats i amb facilitat per l’adquisició dels aprenentatges.

Alguns dels hàbits que s’han estat treballant a I3 són:

  • Hàbits socials: compartir el material, ajudar als companys, respectar el torn de paraula i escoltar els altres, saludar a l’arribar i marxar, demanar disculpes i saber perdonar, demanar les coses si us plau i donar les gràcies.
  • Hàbits d’autonomia i higiene personal: posar i treure’s les sabates, posar i treure’s la jaqueta, tenir cura de mocar-se, rentar-se les mans abans de menjar i després d’anar al lavabo.
  • Hàbits de treball: escoltar les explicacions, seure bé, fer les tasques sense alçar la veu.
  • Hàbits d’ordre: penjar la jaqueta i la bosseta al penjador, recollir el material utilitzat i col·locar-lo al lloc corresponent, deixar ben posada la cadira quan ens aixequem.

Recordeu el període d’adaptació dels nens i nenes d’I3? És increïble veure com dia rere dia els nens i nenes han anat adquirint aquests hàbits de manera progressiva. La seva implicació i la de les seves famílies i les ganes de millorar han estat imprescindibles per estar cada vegada més a prop de la conquesta de l’autonomia personal.