Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

L’Oratòria: multilingüisme i comunicació oral

L’Oratòria: multilingüisme i comunicació oral

“Tota llengua és un temple, en el qual hi ha tancada, com un relicari, l’ànima de qui parla” (Oliver Wendell Holmes)

El passat 21 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna dedicat a la difusió de les llengües maternes i a la promoció de la diversitat lingüística i el multilingüisme.


A FEDAC Salt, com a escola inclusiva i a favor de la pluralitat social, cultural i lingüística, donem veu a les llengües maternes dels nostres alumnes i ajudem a fer-ne visibilització i a superar prejudicis lingüístics a partir del treball de la llengua oral.

A les sessions d’Oratòria, des de Cicle Inicial fins als darrers cursos d’Educació Secundària, ens proposem desenvolupar les dimensions comunicatives oral i plurilingüe de les llengües de l’escola. Realitzem activitats on l’oralitat és l’element protagonista per posar en pràctica diferents estratègies comunicatives i afavorir que els nostres alumnes esdevinguin cada vegada més competents a nivell oral, en una societat de la informació que ho exigeix més cada vegada.

A través de diàlegs, preparació d’entrevistes, interpretacions teatrals, enregistrament de falques i altres col·laboracions pel nostre programa de Ràdio Fedac Salt t’explica , desenvolupem uns dels projectes diferenciadors de la nostra escola: el projecte 3L vinculat en el desenvolupament i l’assoliment de la competència comunicativa dels nostres alumnes en les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà, i en llengua anglesa.

Alhora, oferim a tots els alumnes el moment de donar el protagonisme que la seva llengua materna es mereix i treballem el respecte envers les llengües maternes i els orígens dels companys i companyes.