Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Projecte d’iniciació a la lectura a I5

Projecte d’iniciació a la lectura a I5

Fomentar el gust per la lectura en els més petits recau en la manera com els adults acompanyem als infants en aquest màgic procés de descoberta i d’aprenentatge.

El llenguatge és l’eina que utilitzem les persones per comunicar-nos les unes amb les altres i és també un dels instruments més importants dels infants per conèixer el món que els envolta i establir-hi relacions. És per això que hem de garantir que aquest procés d’aprenentatge de la lectoescriptura esdevingui un dels moments més significatius en l’etapa de l’Educació Infantil.

Primer de tot hem de comprendre que aquest procés és individual i que cada infant té el seu ritme. És un procés molt bonic on cal acompanyar als nens i nenes amb paciència, sense pressa, gaudint del camí que fem plegats.

Des de l’escola FEDAC Salt hem iniciat aquest segon trimestre el projecte d’iniciació a la lectura. Oferim als alumnes espais i estones a l’aula perquè, acompanyats de les mestres, els nens i nenes puguin llegir i gaudir al màxim de l’aprenentatge. Es fan sessions de lectures en veu alta on els adults expliquen contes als alumnes, també es fan estones de lectura individual on els nens i nenes llegeixen acompanyats d’una mestra i aprofitem totes les ocasions possibles per aconseguir que els alumnes vagin adquirint mica en mica gust per la lectura.

Les famílies són també una peça clau durant aquest procés i és per això que els proposem l’activitat de “Iniciació a la lectura”. En aquesta proposta els alumnes s’emporten cada dia un llibre de lectura a casa per compartir aquest moment i aquesta activitat amb les famílies. L’objectiu d’aquest projecte és propiciar que les famílies i els alumnes puguin compartir plegats un moment tan únic i especial com és aprendre a llegir. Que visquin junts la màgia de l’aprenentatge i fomentar en els més petits el gust per la lectura.

Així doncs, oferim a les famílies el material necessari per promoure aquest moment únic; llibres en diferents formats, de diferents temàtiques i amb diferents dificultats perquè cada alumne pugui trobar els llibres que més li agraden. Aquests contes es van canviant a mesura que l’infant i les famílies l’acaben, augmentant-ne mica en mica el nivell de dificultat, respectant els gustos i el ritme de cada nen. És vital adaptar-nos al procés de cada nen i nena per aconseguir que el procés d’aprenentatge sigui sòlid i significatiu.

La cooperació entre família i escola és vital per aconseguir motivar i acompanyar els nens i nenes en el procés de l’aprenentatge de la lectura.