Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

PROJECTES EUROPEUS

PROJECTES EUROPEUS

Des de fa uns anys l’escola participa en projectes ETwinning. Aquesta és una plataforma que s’estén per tota Europa i que forma part d’Erasmus+; el programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport. El seu objectiu és promoure i facilitar el contacte, l’intercanvi d’idees i el treball en col·laboració entre professorat i alumnat dels països que participen a eTwinning, a través de diferents recursos tecnològics.

Hi ha aproximadament 14.000 centres escolars inscrits a la plataforma i més de mig milió de docents que participen en projectes que s’autogestionen per diferents equips de treball.

A l’escola aquest curs hem treballat en dos projectes diferents: un que té per objectiu destacar els hàbits saludables i un altre amb el qual hem descobert els valors de l’amistat.

“Children well being” i “Friendship academy” són els dos projectes que hem estat treballant amb els alumnes de Cicle Mitjà i els de Cinquè respectivament. Són propostes que hem tirat endavant juntament amb els nostres socis de Turquia, Eslovàquia, Itàlia, Grècia, Espanya, Portugal, Anglaterra… la llengua vehicular d’aquests projectes és l’anglès i és a traves de les reunions online amb els companys que anem millorant en aquesta llengua i que ens adonem com en són d’importants els idiomes per a poder comunicar-nos.

Fem produccions comunes relacionades amb els objectius que es marquen a cada projecte: registres d’exercici físic, receptes saludables, reculls d’actes d’amistat, una caixa de bons desitjos, propostes per evitar problemes a les xarxes, presentacions dels alumnes i de les escoles, trobades online

Utilitzem recursos tecnològics com el Canva, StoryJumper, videotrucades, notes de veu, vídeos, presentacions… i moltes aplicacions que ens permeten comunicar-nos amb els nostres sòcies europeus i aprendre els uns dels altres.

Treballem els objectius concrets de cada projecte mentre descobrim tradicions i maneres de fer diferents a les nostres i alhora donem a conèixer la nostra realitat, la nostra cultura i la nostra llengua.

Estem molt contentes de dir-vos que en diverses ocasions hem rebut premis concedits per la Plataforma Etwinning, que són mencions a la bona feina que fa el nostre alumnat i a l’esforç que posem tots plegats a portar a terme uns projectes ben estructurats i que acompleixin els seus objectius. El projecte “Singing songs with ukulele”, que vàrem fer el curs passat, va obtenir un Premi Nacional (concedit pel consell espanyol d’Etwinning) i també un Segell de Qualitat Europeu (concedit pel consell europeu d’Etwinning).

Continuarem treballant per a fer una bona tasca i apropar la llengua i la cultura a tot el nostre alumnat.  

CreaEscola Quality Certificate for Education Website