Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Quins són els eixos de la nostra proposta?

Quins són els eixos de la nostra proposta?

La Proposta de Valor són els eixos fonamentals en què volem basar l’educació que oferim als nostres alumnes de totes les etapes. Els projectes i propostes que fem a l’alumnat de FEDAC Salt giren al voltant d’aquests 7 aspectes que engloben les habilitats i capacitats que creiem vitals per a les persones del demà.

Enfocats en la nostra missió de transformar el món a través de l’educació, continuem la nostra tasca a través de la nostra Proposta de Valor que es materialitza en aquests 7 aspectes:

Creixem junts:

Impliquem les famílies en el dia a dia de l’escola convidant-les a ser part activa de les nostres propostes. Creem vincles de confiança i comunicació per treballar plegats en l’educació dels nostres alumnes. Les famílies i les seves propostes sempre són benvingudes a FEDAC Salt!

Acompanyament dels alumnes:

Procurem un clima i un espai segur on els nostres alumnes es puguin desenvolupar i trobar un equilibri emocional. Ajudem a desenvolupar valors i habilitats interpersonals que creen bon clima a la nostra escola. Coneixem cadascun dels nostres alumnes i el potencial que tenen com a individus; els fem conscients de la seva capacitat i vàlua.

Treball cooperatiu:

Treballar en equip és un aprenentatge imprescindible en el segle XXI. Així millorem la presa de decisions, arribar a acords i la responsabilitat individual i col·lectiva. Promovem l’aprenentatge cooperatiu com a element clau perquè els nois i les noies estiguin més motivats, adquireixin habilitats socials i es facin més autònoms i responsables implicant-se activament en el propi procés d’aprenentatge.

English!:

Conscients que l’aprenentatge de la llengua anglesa és fonamental pel futur dels nostres alumnes, oferim una sèrie de recursos per a millorar. Destinem més hores a la llengua, tenim un auxiliar de conversa nadiu per a treballar la part oral de l’anglès, preparem els alumnes pels exàmens de Cambridge, fem projectes Etwinning a nivell europeu, s’imparteixen part de les assignatures en format AICLE llengua anglesa. Prioritzem la part oral de la llengua anglesa com a eina fonamental pel demà del nostra alumnat. We love English!

Creixement personal:

Els alumnes aprenen i practiquen eines i metodologies que afavoreixen l’autoconeixement, l’atenció plena i la concentració. A Interioritat, Tutopia i Tutoria proposem al nostre alumnat activitats de descoberta interior perquè vegin les grans persones que són i es decideixin a desvetllar tot el seu potencial. Tots som persones meravelloses!

Creativitat i pensament crític:

A través de múltiples projectes, fomentem que els nostres alumnes siguin capaços de raonar i trobin solucions creatives a diferents reptes. A Escacs, CreActivitat, Projectes, Tutopia, Llengües Vives… el nostre alumnat reflexiona i es posiciona davant del món per a poder dir-hi la seva. Tots podem ser líders i ajudar a crear el demà.

Estimem Salt:

Fa més de 125 anys que estem arrelats a la vila de Salt; un poble que estimem i ajudem a fer créixer. Proposem activitats al nostre alumnat perquè coneguin i valorin el seu entorn. Els fem protagonistes perquè siguin el motor de propostes que millorin Salt i ajudin als seus habitants.  Som de Salt Kapital!