Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Som escola SIEI

Som escola SIEI

Una aula SIEI és un recurs educatiu que té per objectiu promoure la inclusió i garantir que tots els estudiants tinguin l’oportunitat de rebre una educació de qualitat, independentment de les seves diferències o necessitats individuals.

Les sigles SIEI signifiquen “Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva”. Aquest tipus de suport va adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives que requereixen mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

Des de fa quatre cursos, la nostra escola és centre SIEI. Disposar d’aquesta aula ens permet oferir un servei de molta més qualitat a tot l’alumnat de l’escola i treballar per l’equitat, que és una de les bases de la nostra filosofia educativa. 

En el nostre cas, és un recurs dirigit originàriament als alumnes d’educació secundària, però que també utilitzem –sempre que ens és possible– per a infantil i primària. La dotació de personal del nostre SIEI (format per psicòlogues/psicopedagogues i educadores) és de dues jornades i mitja. Podríem atendre un número màxim de 10 alumnes; actualment ja tenim 8 places adjudicades.

Coordinació amb el claustre i les famílies

El gran repte de l’aula SIEI és trobar el fràgil equilibri que hi ha entre l’atenció a l’aula especialitzada i l’atenció a l’aula ordinària. En aquest aspecte, cal que el claustre estigui orientat cap a la inclusió de tots els alumnes i que treballin activament per adaptar a les propostes que es fan a l’aula a les necessitats de tothom. A banda de la involucració del claustre, el SIEI també treballa colze a colze amb totes les famílies de l’alumnat implicat, ja que és determinant pel bon funcionament de les intervencions.

El treball de l’equip psicopedagògic de l’escola ha estat crucial: s’han coordinat amb totes les docents dels alumnes i els han donat orientacions per poder adaptar les tasques, han preparat materials perquè els alumnes puguin fer les seves tasques de les propostes d’aula, treballen dins els SIEI propostes específiques per tal de potenciar l’aprenentatge i el desenvolupament de cada alumne tenint en compte les seves necessitats, estan fent el seguiment de totes les propostes i sobretot han donat a conèixer aquest recurs i la seva importància a la resta d’educadors.

Una experiència enriquidora a favor de la diversitat

L’experiència de tenir una aula SIEI és molt enriquidora per a tots els membres de la comunitat educativa. Per als estudiants, ofereix l’oportunitat de participar en un entorn educatiu inclusiu, on tots som conscients de la nostra realitat, on la diversitat és acollida com a normalitat i on tothom és acceptat.

A més, permet rebre el suport necessari per anar assolint els objectius acadèmics i així anar avançant en els aprenentatges. D’altra banda, en els docents es potencia una col·laboració estreta i generosa, amb una mirada més oberta i empàtica, que ens condueix a un major benestar i a la professionalització docent. 

El nostre alumnat, tant formi part o no del SIEI, forma part d’una societat plural. Esdevindran ciutadans amb capacitat de decidir i progressar, i cal que s’adonin que la diversitat ens enriqueix, que la convivència ens beneficia i que compartir espais ens ajuda a avançar tots creant una societat justa, solidària i rica.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website