Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Som escola formadora

Som escola formadora

Fedac Salt som un centre formador. Acollim estudiants de diferents estudis com: grau superior en tècnics d’educació infantil,  tècnics d’integració social, grau de mestre/a en Educació Infantil, grau de mestre/a en Educació Primària i del Màster de formació del professorat d’educació secundària. 

Com a centre formador la nostra tasca consisteix en rebre i tutoritzar estudiants en pràctiques, incorporant-los a la vida diària del centre, amb l’objectiu que rebin formació professionalitzadora en l’entorn real de centre i aula. Això és possible gràcies a una coordinació estreta amb les universitats i l’establiment d’un pla de treball que guia i acompanya als estudiants en pràctiques al llarg de la seva estada a l’escola. 

Actualment, comptem amb el suport de futurs professionals en l’àmbit de l’educació en totes les etapes de l’escola. Aquesta proposta surt de la necessitat de trobar espais on poder vincular les diverses teories pedagògiques apreses en els diferents estudis amb la pràctica en el dia a dia a les aules. 

Com a escola, el fet de poder formar part de la formació de futurs docents ens aporta un guanyar-guanyar entre mestres i alumnes de pràctiques. Per una banda, les estudiants en pràctiques poden viure de primera mà com és el dia a dia a l’aula amb els infants i també com es desenvolupa la vida al centre en els diferents moments educatius. És en aquests moments quan poden dur a terme propostes didàctiques i aplicar, revisar i millorar la seva pràctica docent. 

Per altra banda, l’escola s’enriqueix amb mirades externes que ens ajuden a millorar i a incorporar noves pràctiques innovadores. A més, ser dos adults a l’aula implica una millora en la gestió del grup i en l’atenció que rep l’alumnat, podent atendre a cada alumne de manera més individualitzada. 

Per aquest motiu vetllem per poder continuar formant part dels centres formadors, seguint incorporant noves pràctiques i incidint en l’aprenentatge dels futurs mestres.