Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Què passa amb la lectura?

Què passa amb la lectura?

L’alumnat de 4t de Primària es veu afectat a la comprensió lectora a causa de la pandèmia

Els alumnes d’Espanya han tirat 7 punts enrere a la comprensió lectora comparat amb el 2016, segons l’informe PIRLS, considerat el PISA de Primària. Es tracta d’una baixada molt forta per a l’estat espanyol, encara que hi ha països molt més afectats.

Per comprovar els alts i baixos que tenen els països en la comprensió lectora es fa un estudi cada cinc anys als alumnes de 4t de Primària (9 anys) i hi participen uns 60 països. Ara com a país feia un temps que no hi havia hagut daltabaixos i ha sorprès molt com des del 2016 s’ha baixat el nivell.

L’estudi es va fer en plena pandèmia (entre l’abril i el maig del 2021). En aquest estudi s’observa que en el temps que van estar tancades les escoles, el rendiment va disminuir. Igualment, l’estudi informa que s’hauria de repetir per comprovar si aquesta hipòtesi és certa o no.

Enllaços d’interès sobre la notícia:

Alumnes d'infantil llegint
CreaEscola Quality Certificate for Education Website