Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Una nova mirada cap a l’Educació Visual i Plàstica

Una nova mirada cap a l’Educació Visual i Plàstica

Amb l’objectiu d’adaptar les propostes que oferim als alumnes a les necessitats del segle XXI i ajudar-los a desenvolupar les habilitats que el futur els exigirà, aquest curs s’ha incorporat a tots els cursos d’Educació Primària una nova manera d’entendre l’art a les classes d’Educació Visual i Plàstica. 

La programació d’aquest àmbit s’ha redissenyat des de P1 fins a P6 per tal d’adequar-la als objectius del projecte +Art a les escoles i oferir als nostres alumnes l’oportunitat de practicar, desenvolupar i millorar el seu pensament crític, la creativitat, la col·laboració i la comunicació.

Els objectius principals d’aquest projecte són els següents:

  • Apropar l’art als alumnes
  • Fer-los viure la seva creativitat
  • Entendre l’art com a mitjà d’expressió de sentiments
  • Concebre l’art com a vehicle de denúncia social
  • Incloure i donar valor a totes les disciplines artístiques

Així, doncs, la nova organització de la programació de plàstica parteix de la sorpresa i la curiositat dels alumnes. Treballant artistes contemporanis i de proximitat -fins i tot familiars d’alumnes de l’escola-, procurem donar valor a les creacions artístiques de tot tipus de disciplines: música, teatre, pintura, escultura, performances, il·lustració, literatura… 

Deixant enrere la concepció de la plàstica com una matèria banal on només es fan manualitats dedicades a les festivitats, intentem que els alumnes pensin, descobreixin, experimentin, creïn i posin en pràctica el seu sentit crític, especialment a través d’artistes femenines, ja que tenim la intenció d’integrar la perspectiva de gènere a les classes d’art i ens proposem augmentar la presència de dones artistes a les aules.

Alhora, ens hem proposat canviar el paradigma de les classes d’art que es dediquen a copiar i reproduir obres d’artistes universals pel d’unes classes que deixin espai per a experimentar amb tècniques i materials diversos, on es valori el procés de l’activitat i no el resultat obtingut. Apostem per pràctiques obertes que permeten explorar i potenciar la creativitat de l’alumnat. 
No obstant això, per tal de seguir donant valor a obres d’art universals de totes les disciplines que creiem que els alumnes han de conèixer com a cultura general, hem instaurat una rutina d’aula en la qual passem bits a l’inici de la classe on els alumnes poden anar-se amarant de títols, autors i museus que acullen grans obres artístiques, conegudes arreu del món.