Llarg, 60 - 17190 Salt

972 233 681

Escola que aprèn

Escola que aprèn

A la nostra escola la formació contínua del professorat és un aspecte essencial per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge. És un procés en què els docents continuem aprenent i desenvolupant les seves habilitats i coneixements al llarg de tota la nostra vida com a mestres.

Aquesta formació és fonamental per poder mantenir-nos al dia amb les noves tendències i investigacions educatives, respondre a les necessitats reals –cada vegada més canviants– dels nostres alumnes, millorar les nostres habilitats docents i anar creant, entre tot l’equip d’educadors, l’escola que volem i que el nostre alumnat mereix.

Formació en didàctica, competència digital, anglès…

A FEDAC Salt, la reflexió docent i la cooperació entre educadors ens permet fer avançar la nostra escola com a l’organisme viu, que creiem que és, cap a l’organisme que tots plegats volem que sigui. Cada curs l’equip de docents fa una formació comuna de 30 hores per treballar aspectes de didàctica, noves tecnologies o pedagogia que ens ajudaran a desevolupar millor la nostra tasca docent.

Aquest curs a FEDAC Salt els docents fem una formació de 70 hores per a aconseguir el nivell B2 de competència digital. També hi ha educadors que estan fent un màster o millorant el seu nivell d’anglès o de francès.

Com a escola, també estem immersos en la millora pedagògica basada en la personalització de l’aprenentatge i en l’organització TEAL de l’equip docent i dels alumnes.

Segells de qualitat educativa

La formació i la preparació de les persones que formen FEDAC Salt és clau perquè l’escola sigui reconeguda amb diferents segells de qualitat, com és el Segell SMART. Aquests reconeixements són essencials per al nostre futur com a institució i són una garantia que els docents estan ben preparats per proporcionar una educació de qualitat als seus estudiants i per adaptar-se als canvis en l’educació i la societat.

En aquests moments, a FEDAC Salt ens estem certificant com a Escola FAR per poder acompanyar altres centres educatius en la implementació del programa escolar LíderEnMi (LEM), que ja fa anys que posem en pràctica a la nostra escola.

Alhora, som centre de referència en mentoratge gràcies a la tasca del nostre equip de mentores i a l’acompanyament que ofererim a l’alumnat, tal com certifica el guardó rebut als Premios de Innovación Educativa.

També estem finalitzant una auditoria com a escola impulsora de l’Economia del Bé Comú, i ja hem iniciat els passos per a renovar la nostra certificació de qualitat com a Escola Multilingüe.

FEDAC Salt és un organisme viu que està creixent i que aprèn per a poder respondre encara millor a les necessitats dels seus alumnes.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website